Види страхування персоналу:

ДМС - добровільне медичне страхування персоналу

Покриття видатків, пов'язаних з оплатою лікування захворювань та станів, що включені до договору страхування та виникли у застрахованої особи під час дії договору страхування в Україні.

Life - корпоративне страхування життя персоналу

Компенсація у вигляді грошової виплати особі, що вказана в договорі страхування як вигодонабувач, за факт настання страхових випадків, що містяться в договорі страхування.

Страхування витрат на лікування важких захворювань за кордоном

Організація та оплата медичних послуг застрахованій особі, в медичних закладах за межами України, при настанні важких захворювань, що включені до договору страхування.